Record details

Title
    Krystalinita illitu a odraznost vitrinitu v siliciklastických horninách paleozoika na JV Českého masívu
Other titles
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif