Record details

Title
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček, Pavel Povondra
Other titles
    Minerals from the skarn at Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou, Central Bohemia, Czechoslovakia
Author
    Povondra, Pavel, 1924-
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Č. 1-2
Pages
    s. 71-101
Year
    1991
Notes
    4 obr., 8 fot., 5 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    amfiboly
    české moldanubikum
    granáty
    krystalochemie
    magnetit
    minerály horninotvorné
    pyroxeny
    rudy Fe
    skarny
Geographical name
    ČR-Čechy
    Vlastějovice
Keyword
    Krystalochemie
    Minerálů
    Sázavou
    Skarnu
    Vlastějovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012