Record details

Title
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
Statement of responsibility
    Zdeněk Weiss, Milan Rieder
Other titles
    Crystal chemistry of micas and deformation of their crystal structures
Author
    Rieder, Milan
    Weiss, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Year
    1995
Notes
    10 obr., 33 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    fylosilikáty
    krystalochemie
    krystalová struktura
    minerály horninotvorné
    slídy
    vlastnosti chemické
Keyword
    Deformace
    Krystalochemie
    Krystalových
    Slíd
    Struktur
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012