Record details

Title
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
Statement of responsibility
    Dagmar Krausová, Jiří Zimák
Other titles
    Crystal structure and chemistry of wollastonite from the selected Moravian and Silesian localities
Author
    Krausová, Dagmar
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 82-84
Year
    1998
Notes
    1 tba., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    krystalová struktura
    mineralogie topografická
    moravskoslezská oblast
    mramor
    mřížkové parametry
    polytypie
    rula
    skarn
    wollastonit
Geographical name
    Bludov (Šumperk)
    ČR-Morava
    Mirošov (Žďár nad Sázavou)
    Nedvědice (Žďár nad Sázavou)
    Staré Podhradí (Jeseník)
    Vápenná (Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    14-22
    14-41
    24-13
    Bystřice
    Chemismus
    Jeseník
    Krystalová
    Lokalit
    Moravských
    Pernštejnem
    Slezských
    Struktura
    Šumperk
    Vybraných
    Wollastonitu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012