Record details

Title
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
Statement of responsibility
    Józef Dubiňski, Boguslaw Syrek
Other titles
    Změny v rozložení koeficientu b energeticko-četnostního vztahu Gutenberga-Richtera v seizmicky aktivních oblastech hornoslezské uhelné pánve
Author
    Dubiňski, Józef
    Syrek, Boguslaw
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 83
Pages
    s. 143-158
Year
    1990
Notes
    3 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    antropogenní jevy
    hornoslezská pánev
    metoda seizmická
    seizmika
    těžba podzemní
    zpracování dat
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Aktywnych
    Górnóslaskiego
    Gutenberga-Richtera
    Ksztaltowanie
    Parametru
    Rejonach
    Rozkladu
    Sejsmicznie
    Weglowego
    Zaglebia
Abstract (in czech)
   Koeficient b energeticko-četnostního vztahu Gutenberga-Richtera je považován za fyzikální veličinu, která se před výskytem seismických jevů vyznačuje výraznou proměnlivostí. Pro 4 oblasti hornoslezské uhelné pánve, které byly v letech 1977-87 nejvíce aktivní, byl koeficient b vypočten metodou Aki-Atsu. Analýza ukázala dobrou kvalitativní a slabší kvantitativní korelaci koeficientu b se stavem ohrožení důlními otřesy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012