Record details

Title
    Kučlín near Bílina
Statement of responsibility
    Zlatko Kvaček
Author
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 42-44
Notes
    1 obr.
    Bibliografie na s. 57-63
    il.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    Diatomeae
    diatomit
    eocén
    geologie regionální
    paleogén
    paleoklima
    Plantae
    severočeská pánev
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanodetrity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kučlín (Teplice, Bílina)
Keyword
    Bílina
    Kučlín
    Near
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012