Record details

Title
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
Statement of responsibility
    Jozef Michalík, Zdeněk Vašíček, Mária Peterčáková
Other titles
    To the Lower Cretaceous bio- and lithostratigraphy of the Tatric Lower Cretaceous sequence in Zázrivá Valley, Malá Fatra Mts., (Central West Carpathians)
Author
    Michalík, Jozef
    Peterčáková, Mária
    Soták, Ján
    Vašíček, Zdeněk
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
Pages
    s. 7-22
Notes
    2 obr.,3 pl.,22 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    biostratigrafie
    facie
    křída-spodní
    litologie
    Malá Fatra
    stratotyp
    vápenec
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Zázrivá dolina-lom Bralo
Keyword
    Bio-
    Bralo
    Doline
    Fatra
    Ku
    Litostratigrafii
    Malá
    Párnici
    Pri
    Sekvencie
    Spodnokriedovej
    Tatrickej
    Zázrivskej
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012