Record details

Title
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
Statement of responsibility
    Pandeli Pashko
Author
    Pashko, Pandeli
Language
    albánsky
Source title - serial
    Buletini i Shkencave gjeologjike
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 2
Pages
    s. 49-56
Year
    2004
Notes
    5 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Silurian-Devonian boundary and graptolite biozones Muhurr (Korabi zone)
    Zkr. název ser.: Bul. Shkenc. gjeol. (Tiranë)
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    devon
    Graptolithina
    lochkov
    profil odkryvu
    přídolí
    silur
    stratigrafická hranice
    stratotyp
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Albánie
    Čechy (Česko)
    Suchomasty (Beroun, Beroun)
Keyword
    Dhe
    Graptolitike
    Korabit
    Kufiri
    Muhurr
    Ne
    Prane
    Silurian-devonian
    Tij
    Zona
    Zonat
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012