Record details

Title
    Kulmská břidlice z Budišovic
Author
    Vavro, L.
    Vavro, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Kámen
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 3
Pages
    s. 59-63
Year
    2002
Notes
    Překlad názvu: Lower Carboniferous slate from Budišovice deposit near Opava (Silesia, Czech Republic)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    Budišovice
    lower carboniferous slate
Keyword
    Břidlice
    Budišovic
    Kulmská
Abstract (in czech)
   V článku je podán stručný přehled geologických poměrů lokality Budišovice - Wondruškův lom. Dále je popsána historie těžby a zpracování místní břidlice a prezentován výrobní sortiment bývalé továrny břidlicových výrobků Jan Wondruška, spol. s r.o.
Abstract (in english)
   In the article, the history of exloitation and processing of Lower Carboniferous (Culmian) slate in Budišovice and the slate products of former Jan Wondruška Ltd. company are described. The geology and petrography of abandoned Wondruška quarry in Budišovice is also shortly presented.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012