Record details

Title
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
Statement of responsibility
    Zdeněk Gába
Other titles
    Spheroidal jointing of granitoides of the Žulová pluton
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 2
Pages
    s. 179-181
Year
    1996
Notes
    1 obr., 1 tab., 7 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    granitoidy
    granitoidy silesika
    odlučnost
    sféricita
Geographical name
    ČR-Morava
    Lipová-lázně (Jeseník)
    Žulová (Jeseník)
Keyword
    Granitoidů
    Kulovitá
    Odlučnost
    Plutonu
    žulovského
Abstract (in english)
   Phenomena of a so called spheroidal jointing of a tonalite from the site Na Pomezí situated in the Žulová Massif, Czech Silesia, are described
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012