Record details

Title
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk, Eva Fediuková
Other titles
    Spheroidal texture of the scapolite-hornblende rock in the eclogite body of the Borek quarry near Chotěboř
Author
    Fediuk, František, 1929-
    Fediuková, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 3
Pages
    s. 277-285
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    amfibolit
    české moldanubikum
    eklogit
    petrografie
    rekrystalizace
    retrográdní metamorfóza
    textury
Geographical name
    Borek u Chotěboře
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Borek
    Chotěboře
    Eklogitovém
    Horniny
    Kulovitá
    Lomu
    Skapolit-amfibolové
    Stavba
    Tělese
Abstract (in czech)
   Retrográdní amfibolizace eklogitu vystupujícího v lomu Borek ve východních Čechách vede místy ke vzniku hornin složených z amfibolu, skapolitu a ilmenitu. V některých partiích hornin tohoto složení se objevuje výrazně vyvinutá kulovitá stavba, podmíněná okrouhlými shluky xenoblastických skapolitových zrn, pikiliticky uzavírajících drobné hypautoblastické amfiboly a týmiž amfiboly lemovaných. Poukazuje se na shodu této stavby s analogickou sféroidální stavbou, jež je známa z gabroidů středočeského plutonu. V případě horniny z Borku však jde o metamorfní nebo metamorfně-metasomatický proces.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012