Record details

Title
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Jiří K. Novák, Václav Sedláček
Other titles
    Apatite accumulation in hauyn-nephelinite from Slánská hora Mt
Author
    Novák, Jiří K.
    Sedláček, Václav
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 253-256
Year
    1998
Notes
    2 obr., 2 tab., 20 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    apatit
    chemismus hornin
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    krystalochemie
    magma
    nefelinit
    petrogeneze
Geographical name
    ČR-Čechy
    Slaný (Kladno, Slaný)
Keyword
    Apatitu
    Hauynickém
    Hory
    Kumulace
    Nefelinitu
    Slánské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012