Record details

Title
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
Statement of responsibility
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora a Viktor Goliáš
Other titles
    Cuprosklodowskite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in the Rychlebské hory Mountains (Czech Republic)
Author
    Goliáš, Viktor
    Goliáš, Viktor, 1971-
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    3
    s. 205-207
Year
    2008
Notes
    1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    kuprosklodowskit
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    mřížkové parametry
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    rudy U
    sběratelství
    silikáty
Thesaurus term
    cuprosklodowskite
    Czech Republic
    uranium deposit Zálesí
    uranyl minerals
Geographical name
    Morava severní (Česko)
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Česká
    Horách
    Javorníka
    Kuprosklodowskit
    Ložiska
    Republika
    Rychlebských
    Uranového
    Zálesí
Abstract (in czech)
   Supergenní Cu uranyl silikát, kuprosklodowskit, byl nalezen v opuštěných důlních chodbách uranového ložiska Zálesí lokalizovaného u Javorníku, Rychlebské hory, Česká republika. Vytváří světle jablečně zelené práškovité agregáty tvořené drobnými krystaly o velikosti do 5 mikronů na křemenné žilovině s rozptýlenou uranovou mineralizací (představovanou arsenáty uranylu: metanováčekit-metazeunerit) a chalkopyritem.

   Supergenní Cu uranyl silikát, kuprosklodowskit, byl nalezen v opuštěných důlních chodbách uranového ložiska Zálesí lokalizovaného u Javorníku, Rychlebské hory, Česká republika. Vytváří světle jablečně zelené práškovité agregáty tvořené drobnými krystaly o velikosti do 5 mikronů na křemenné žilovině s rozptýlenou uranovou mineralizací (představovanou arsenáty uranylu: metanováčekit-metazeunerit) a chalkopyritem.
Abstract (in english)
   The supergene copper uranyl silicate, cuprosklodowskite, was found at abandoned mine adits of the Zálesí uranium deposit, located near Javorník, the Rychlebské hory Mountains, Czech Republic. It forms light apple green earthy aggregates formed by tiny crystals up to 5 microns in size on quartz gangue with disseminated uranium mineralization, represented by uranyl arsenates (metanováčekite - metazeunerite) and chalcopyrite.

   The supergene copper uranyl silicate, cuprosklodowskite, was found at abandoned mine adits of the Zálesí uranium deposit, located near Javorník, the Rychlebské hory Mountains, Czech Republic. It forms light apple green earthy aggregates formed by tiny crystals up to 5 microns in size on quartz gangue with disseminated uranium mineralization, represented by uranyl arsenates (metanováčekite - metazeunerite) and chalcopyrite.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
    UK, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    18. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012