Record details

Title
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
Statement of responsibility
    Tomáš Kvítek
Author
    Kvítek, Tomáš, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Planeta
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 4
Pages
    s. 14-17
Year
    1996
Notes
    1 obr., 4 diagr., 2 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Planeta
Classfication no.
    504.4
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    dusík
    geologie environmentální
    hydrogeologie regionální
    koncentrace
    kvalita vody
    látky znečišťující
    ochranné pásmo
    vodní zdroj
    zásobování vodou
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Švihov, přehradní nádrž (Česko)
    Želivka-povodí (Česko)
Keyword
    Hygienické
    Koncepce
    Kvalita
    Nová
    Ochrany
    Pásem
    řešení
    Vodních
    Vody
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 1. 2009
Import date
    8. 8. 2012