Record details

Title
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
Statement of responsibility
    Tomáš Just
Other titles
    The water quality in the Bílina river and its river basin
Author
    Just, Tomáš, 1962-
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 9
Pages
    s. 181-185
Year
    1999
Notes
    1 obr., 4 diagr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504.05
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    dusík
    ekologická katastrofa
    fosfor
    hmotová bilance
    kovy těžké
    kvalita vody
    kyslík
    odtok
    průmysl
    rtuť
    řeka
    specifické organické polutanty
    voda odpadní
    zdroj znečištění
Subject category
    1994-1997
Geographical name
    Bílina, řeka (Česko)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bílině
    Kvalita
    Povodí
    Vody
    Zdroje
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012