Record details

Title
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
Statement of responsibility
    Václav Kryl, Emil Fröhlich, Rastislav Pěgřímek, Oldřich Peleška
Author
    Fröhlich, Emil
    Kryl, Václav, 1939-
    Pěgřímek, Rastislav, 1931-
    Peleška, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 4
Pages
    s. 3-8
Year
    2005
Notes
    1 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    622.33
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    ekologie člověka
    ekologie krajinná
    externality
    hodnocení rizika
    látky znečišťující
    legislativa
    metoda matematická
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    studie environmentálních vlivů
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    voda kontaminovaná
    využití nerostných zdrojů
    znečištění
Geographical name
    Čechy severozápadní (Česko)
    Severočeský hnědouhelný revír (Česko)
Keyword
    Externalit
    Hnědého
    Kvantifikace
    Těžbou
    Uhlí
    Užitím
    Vznikajících
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012