Record details

Title
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
Statement of responsibility
    Radomír Muzikář
Other titles
    Quantitative anthropogenic impacts on groundwater, their ecological impacts and ground and surface water interactions
Author
    Muzikář, Radomír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 59, č. 8
Pages
    s. 275-280
Year
    2009
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    bilance podzemních vod
    ekosystém
    hladina podzemní vody
    hydraulika
    kolmatace
    koryto
    legislativa
    lidské aktivity
    mokřad
    průzkum hydrogeologický
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodní režim
    zóna nenasycená
Geographical name
    Česko
Keyword
    Antropogenní
    Do
    Dopady
    Ekologické
    Interakce
    Kvantitativní
    Podzemní
    Povrchové
    Vody
    Zásahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012