Record details

Title
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
Statement of responsibility
    Martin Rak, Ivan Landa, Petr Buryan, Markéta Machačová, Ed Retief
Other titles
    A quantitative "atmogeochemical" determination of the contamination of rock environment with oil hydrocarbons
Author
    Buryan, Petr
    Landa, Ivan
    Machačová, Markéta
    Rak, Martin
    Retief, Ed
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 4
Pages
    s. 116-121
Year
    1996
Notes
    1 obr., 4 tab., 2 diagr., 14 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    atmogeochemie
    chemismus uhlovodíků
    koncentrace
    měření
    přístroje
    půdy
    znečištění
    životní prostředí
Keyword
    Atmogeochemické
    Horninového
    Kvantitativní
    Prostředí
    Ropnými
    Uhlovodíky
    Určení
    Znečištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012