Record details

Title
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
Other titles
    Quantitative dynamics of mine water
Author
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2006
Pages
    3
Notes
    Akce: 2006 ; Bratislava
Thesaurus term
    geochemical model
    mine flooded
    mine water
    redox potential
    stratification
Keyword
    Důlních
    Dynamika
    Kvantitativní
    Vod
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Detailní studium dlouhodobých a sezónních trendů geochemického vývoje důlních vod uza-vřených a zatopených dolů ukazuje, že je možné koncentrační vývoj jednotlivých rozpuště-ných složek kvantitativně charakterizovat pomocí relativně jednoduchého dynamického mo-delu. Kvantitativní vyhodnocení poskytuje cenné parametry, které jsou jinak za běžných podmínek nedostupné.
Abstract (in english)
   Important factor which play main role at high concentrated mine water formation is stratification of mine water. The stratification of mine water body was observed on all studied ore and coal deposits (five) by in-depth resistivity and temperature logging, and mine water sampling. On Oslavany coal mine Jindřich II there can be identified three layers of stratified mine water. Sharp transition between layers and very distinctive concentrations of dissolved solids are characteristic. Stratification is stable despite of mine water discharge about 50 L/s. Detailed geochemical model of stratified layers formation and their time evolution is be presented.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012