Record details

Title
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
Statement of responsibility
    Karel Melka, Jana Zoubková
Other titles
    Quantitative determination of mineral phases by X-ray diffraction methods
Author
    Melka, Karel
    Zoubková, Jana
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 67, č. 3
Pages
    s. 195-210
Year
    1992
Notes
    3 obr.,2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    difrakce rentgenová
    korelace
    krystalová struktura
    minerály
    rozklady vzorků
Geographical name
    ČSFR
    Evropa
Keyword
    Fází
    Kvantitativní
    Metodami
    Minerálních
    Rentgendifrakčními
    Určování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012