Record details

Title
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
Statement of responsibility
    Jaromír Demek
Other titles
    Quantitative research of debris movements on slopes of the Hrubý Jeseník Mts. (Czechoslovakia)
Author
    Demek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Roč. 30
Pages
    s. 7-26
Year
    1991
Notes
    2 fot., 6 tab., 10 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    denudační procesy
    exogenní faktory
    moravskoslezská oblast
    pohyb svahový
    reliéf
    silesikum
    suť
Subject category
    výzkum
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Keyword
    Hrubého
    Jeseníku
    Kvantitativní
    Pohybu
    Sutí
    Svazích
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012