Record details

Title
    Kvartér
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Author
    Kovanda, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Pages
    s. 84-100
Notes
    13 obr., 3 fot.
    il.
Subject group
    aluvium
    deluvium
    deponie antropogenní
    eluvium
    geologie regionální
    krasová výplň
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    kvartér pražské plošiny
    periglaciální jevy
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    terasa říční
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Kvartér
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012