Record details

Title
    Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
Other titles
    Quaternary in the Jalapa area (northern Nicaragua)
Author
    Čáp, Pavel
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Natural Hazards, Cenozoic (Quaternary), fluvial, lacustrine and slope sediments, alluvial fans, fossil soils
Keyword
    Jalapy
    Kvartér
    Nikaragua
    Okolí
    Severní
Abstract (in czech)
   V okolí Jalapy vznikly svahové, fluviální a výplavové sedimenty. Uvnitř byly zjištěny polycyklicky vyvinuté fosilní půdy. Jejich mocnost dosahuje 40-60 (místy až 100) m.
Abstract (in english)
   Quaternary in the Jalapa area (northern Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014