Record details

Title
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Other titles
    Quaternary and Cretaceous sediments between velký Osek, Veltruby and Sendražice
Author
    Čech, Stanislav
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    Quaternary, Cretaceous, stratigraphy, lithology, tectonics
Keyword
    Křídové
    Kvartérní
    Osekem
    Sedimenty
    Sendražicemi
    Velkým
    Veltruby
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Velký osek u Poděbrad (Střední Čechy) byla provedena revize pleistocenních a křídových sedimentů. Ve vrtech byly odlišeny dvě pleistocenní fluviální akumulace, do kterých se v holocénu zahloubilo koryto řeky Labe. V křídových sedimentech byla reinterpretována hranice cenoman/turon. Předpokládaný průběh poděbradského zlomu je indikován různou pozicí vůdčího horizontu glaukonitické vrstvy ve vrtech
Abstract (in english)
   Quaternary and Cretaceous sediments between velký Osek, Veltruby and Sendražice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014