Record details

Title
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
Statement of responsibility
    Pavel Raška
Other titles
    Quaternary morphogenesis of the Elbe valley in central part of the České středohoří Mts.: new data from GIS analyses and relative dating of stony accumulations and slope depressions : (02-41 Ústí nad Labem)
Author
    Raška, Pavel, 1982-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Pages
    s. 115-119
Year
    2010
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009
Classfication no.
    55(1)
    551.4
    551.7
    551.8
Conspectus category
    502
    551
Subject group
    aluvium
    horniny vulkanické
    kvartér
    kvartér Českého středohoří
    morfostruktura
    ochrana přírody
    reliéf
    reliéf vulkanický
    rokle
    suťový svah
    systém GIS
    zvětrávání
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Ústí nad Labem-oblast (Česko)
Keyword
    02-41
    Akumulací
    Analýz
    části
    Českého
    Data
    Datování
    Depresí
    GIS
    Kamenitých
    Kvartérní
    Labem
    Labského
    Morfogeneze
    Nová
    Relativního
    Střední
    Středohoří
    Svahových
    údolí
    Ústí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012