Record details

Title
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Quaternary sediments and fossil soils at the locality Kienberk near Mikulov
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 147-148
Year
    1997
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    miocén
    ochrana přírody
    pedogeneze
    profil geologický
    půda fosilní
    těžké minerály
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav)
Keyword
    34-23
    Břeclav
    Fosilní
    Kienberku
    Kvartérní
    Mikulova
    Půdy
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012