Record details

Title
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 119-121
Year
    2001
Notes
    Projekt: GA205/98/1551, GA ČR
    Překlad názvu: The Quarternary sediments of the Jedlka site in the České středohoří Mts. and their significance for slope movements analysis
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Candslide
    Neovolcanics
    Zeolites
Keyword
    Českém
    Jedlka
    Kvartérní
    Lokality
    Pohybů
    Poznání
    Sedimenty
    Středohoří
    Svahových
    Význam
Abstract (in czech)
   Hluboce založený sesuv Jedlka je silně ovlivněn proplástky, které obsahují jílové minerály a zeolity.
Abstract (in english)
   The area of the neovolcanic České středohoří Mts. is affected by numerous, fossil and acive landslides and slow, creeping slope movements. The volcano-sedimentary intercalations formed by zeolites (phillipsite) and smectite separate individual lava flows and they act as groundwater flow barrier and cause the landsliding.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012