Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Other titles
    Quaternary sediments on the map sheet area 11-424 Dolní Bělá
Author
    Holásek, Oldřich, 1938-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 64-66
Year
    2007
Notes
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    holocén
    koluvium
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    pleistocén-svrchní
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
    sedimenty organické
    spraš
    stratigrafie
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Dolní Bělá (Plzeň-sever, Kralovice)
Keyword
    11-42
    11-424
    Bělá
    Dolní
    Kvartérní
    Listu
    Manětín
    Sedimenty
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012