Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Other titles
    Quaternary sediments on the map sheet area 12-144 Lány
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2007
Thesaurus term
    Quaternary sediments,stratigraphy,lithology
Keyword
    12-144
    Kvartérní
    Lány
    Listu
    Sedimenty
    území
Abstract (in czech)
   Na denudačním území se zachovaly kvartérní sedimenty v omezené míře. Relikty fluviálních sedimentů podél údolí Berounky a Rakovnického potoka náležejí ke spodnímu až svrchnímu pleistocénu. Sporadicky se vyskytují sedimenty eolické, deluviální, deluvioeolické, deluviofluviálními, organickými a antropogenními uloženiunami.
Abstract (in english)
   Quaternary sediments on the map sheet area 12-144 Lány
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014