Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec
Other titles
    Quaternary sediments on the area of the map sheet 1:50 000 Semily (03-41 Semily)
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 82-84
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    holocén
    kvartér Českého masivu
    litologie
    pleistocén
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Semily
Keyword
    03-41
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    Semily
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012