Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec
Other titles
    Quaternary sediments on the area of the map sheet 13-33 Benešov
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 43-44
Year
    1994
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
Geographical name
    Benešov
    ČR-Čechy
Keyword
    13-33
    Benešov
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012