Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Quaternary sediments on the Hodonín sheet
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 76-77
Year
    1996
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    aluvium
    eolické sedimenty
    izotopy C
    kvartér Západních Karpat
    paleopedologie
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Hodonín
Keyword
    34-22
    Hodonín
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012