Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Quaternary sediments on the geological map sheet 1:50 000 Břeclav
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 29-30
Year
    1993
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    aluvium
    eolické sedimenty
    extraglaciální oblasti
    kvartér Českého masivu
    mapa kvartérní
    paleopedologie
    sedimentace eolická
    sedimentační dynamika
Geographical name
    Břeclav
    ČR-Morava
Keyword
    1:50
    34-23
    000
    Břeclav
    Geologické
    Kvartérní
    Listu
    Mapy
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012