Record details

Title
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Other titles
    Quaternary sediments on the map 1:25 000 sheet 14-414 Zábřeh
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 23-25
Year
    1999
Notes
    15 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    brázda
    koluvium
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
    spraš
    štěrk
    terasa
Geographical name
    ČR-Morava
    Zábřeh (Šumperk)
Keyword
    14-41
    14-414
    Kvartérní
    Mapě
    Sedimenty
    Šumperk
    Zábřeh
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012