Record details

Title
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu
Other titles
    Quaternary sediments of the alluvial plain of the Morava River near Uherský Ostroh
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    Quaternary, Palaeopedology, Archaeology
Keyword
    Kvartérní
    Moravy
    Nivy
    Ostrohu
    Sedimenty
    Uherského
Abstract (in czech)
   Pohřbené půdy jsou vyvinuty na fluviálních hlinitých píscích a štěrcích v údolní nivě Moravy. Archeologické výzkumy zjistily osídlení od Eneolitu do slovanského období.
Abstract (in english)
   Quaternary sediments of the alluvial plain of the Morava River near Uherský Ostroh
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014