Record details

Title
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
Other titles
    Quaternary sediments in the vicinity of Somoto town (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    Quaternary,fluvial sandy gravel,alluvial fans, slope sediments,soil sediment
Keyword
    Kvartérní
    Nikaragua
    Okolí
    Sedimenty
    Somota
Abstract (in czech)
   Většinou jde o denudační terén jen s menším rozsahem nevulkanických kvartérních sedimentů.Nejlépe jsou vyvinuty terasy s povrchem 10 - 20 m a 30 -90 m relativní výšky.3těrky jsou špatně vytříděny, mají cahrakter sedimentů výplavových kuželů.Největším přírodním nebezpečím jsou sesuvy, povodně zejména v kaňonovitých údolích.
Abstract (in english)
   Quaternary sediments in the vicinity of Somoto town (Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014