Record details

Title
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
Other titles
    Quaternary sediments around the Guazapa Volcano, Central El Salvador
Author
    Havlíček, Pavel
    Vorel, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    Quaternary, nonvolcanic sediments, fluviatile,lacustrine sediments, colluvial and polygenetic sediments
Keyword
    Centrální
    Guazapa
    Kvartérní
    Okolí
    Salvador
    Sedimenty
    Vulkánu
Abstract (in czech)
   V rámci výykumu přírodních nebezpečí jsme studovali fluviální, říční, svahové a polygenetické sedimenty.Sdimentologicky jsme řešili fluvio-lakustrinní sedimenty v údolí Rio Lempa. Jsou důležité pro paleogeografické a stratigrafické závěry.
Abstract (in english)
   Quaternary sediments around the Guazapa Volcano, Central El Salvador
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014