Record details

Title
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Tomáš Vorel
Other titles
    Quaternary sediments around the Guazapa Volcano, Central El Salvador
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Vorel, Tomáš, 1974-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 133-136, Příl. XII
Year
    2005
Notes
    1 obr. v textu, 4 foto v Příl. XII
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    502
    55(1)
    552
Conspectus category
    502
    55
    552
Subject group
    denudace
    deprese intermontánní
    geologie regionální
    koluvium
    kvartér
    mezinárodní spolupráce
    rizika geologická
    riziko sesuvné
    sedimentace fluviální
    sedimentace lakustrinní
    sedimenty polygenetické
    vulkán
Geographical name
    Guazapa Mount (Salvador)
    Salvador
Keyword
    Centrální
    Guazapa
    Kvartérní
    Okolí
    Salvador
    Sedimenty
    Vulkánu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012