Record details

Title
    Kvartérní terasy řeky Želivky
Statement of responsibility
    Břetislav Balatka, Jan Kalvoda
Other titles
    Quaternary terraces of the Želivka River
Author
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Kalvoda, Jan, 1943-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 115, č. 2
Pages
    s. 113-130
Year
    2010
Notes
    3 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.4
    551.7
    552
Conspectus category
    551
    552
Subject group
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    pleistocén
    relikt
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    spád řeky
    terasa
    údolí
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Želivka-povodí (Česko)
Keyword
    Kvartérní
    řeky
    Terasy
    Želivky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012