Record details

Title
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Quaternary limestone a sulphates from the Vltava river valley near Máslovice, Central Bohemia
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Muz. a Současnost (Roztoky), Ser. natur.
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 105-110
Year
    1996
Notes
    1 obr., 1 pl., 7 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    Barrandien
    hydrologie
    mineralogie topografická
    ochrana přírody
    proterozoikum
    sedimentace recentní
    sulfáty
    travertin
    voda povrchová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Máslovice (Praha-východ)
Keyword
    Kvartérní
    Máslovic
    Sírany
    údolí
    Vápence
    Vltavského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012