Record details

Title
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
Other titles
    Quaternary geology and development of the alluvial plain of the Natural Park'Alluvial plain of the Dyje River' between Břeclav and Lednice
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    2
Year
    2007
Thesaurus term
    Quaternary, fluvial and organic sediments, aeolian sand, dunes in the alluvial plain
Keyword
    Břeclaví
    Dyje
    Geologický
    Kvartérně
    Lednicí
    Niva
    Nivy
    Parku
    Přírodním
    údolní
    Vývoj
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Začátek ukládání štěrků v nivě Dyje je datováno na 16.170 let BP.Nasedají na ně místy pozdněglaciální až spodnoholocenní duny navátých písků ('hrúdy').Nejmladší výplňí jsou povodňové hlíny
Abstract (in english)
   Quaternary geology and development of the alluvial plain of the Natural Park'Alluvial plain of the Dyje River' between Břeclav and Lednice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014