Record details

Title
    Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková, Pavel Havlíček
Other titles
    Quaternary geology and palaeopedology in the Žeravice and Martinice area (southern Moravia)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Pages
    s. 146-147
Year
    2002
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Subject group
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    pedogeneze
    pleistocén-svrchní
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Martinice (Břeclav)
    Žeravice (Hodonín)
Keyword
    34-21
    34-22
    Geologické
    Hodonín
    Hustopeče
    Kvartérně
    Martinic
    Paleopedologické
    Poměry
    Žeravic
Abstract (in english)
   The earthified braunlehm of the plastosol group is developed typically in the Martinice and Žeravice loess profiles. This type of soil, correlated with PK VII which corresponds stratigraphically either to the mid-Elsterian interglacial or to an older pre-Cromerian interglacial indicates as relatively high age of the loess blankets in the Hodonín and Hustopeče region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012