Record details

Title
    Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi. Quaternary geology of the surroundings of Mnichovo Hradiště, NNE of Mladá Boleslav
Author
    Lachmanová, Marie
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 32-33
Year
    1997
Keyword
    Boleslav
    Boleslavi
    Geologické
    Geology
    Hradiště
    Kvartérně
    Mladá
    Mladé
    Mnichova
    Mnichovo
    NNE
    Okolí
    Poměry
    Quaternary
    Ssv
    Surroundings
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012