Record details

Title
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Michal Vachek
Other titles
    Quaternary geological and palaeopedological investigation near the Zarazice railway station
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 76-77
Year
    2001
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    mikromorfologie půdní
    permafrost
    pleistocén-střední
    půda fosilní
    sedimentace fluviální
Geographical name
    ČR-Morava
    Zarazice (Hodonín)
Keyword
    35-11
    Geologický
    Kvartérně
    Moravou
    Paleopedologický
    Veselí
    Výzkum
    Zarazice
    Zastávky
    železniční
Abstract (in english)
   About 2 thick section trough Quaternary sediments was exposed during the excavation at the Zarazice railway station. Sandy gravel of the "main terrace" of the Morava River (Middle Pleistocene) is overlain by a bed of soil sediment disturbed by typical frost-wedge casts, evidencing the existence of fossil permafrost. The top part of the section is represented by the youngest loess with topsoil developed on its surface
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012