Record details

Title
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
Statement of responsibility
    Marie Adamová, Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Other titles
    Quaternary geological and paleopedological investigation in eastern surrounding of Znojmo
Author
    Adamová, Marie
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 95-97
Year
    1997
Notes
    1 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    chemismus hornin
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    profil geologický
    půda fosilní
    spraš
Geographical name
    ČR-Morava
    Znojmo
Keyword
    34-11
    34-13
    Dyjákovice
    Geologický
    Kvartérně
    Paleopedologický
    Východně
    Výzkum
    Znojma
    Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012