Record details

Title
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Quaternary-geological investigation at Uherské Hradiště
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 29
Year
    1994
Notes
    2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    archeologie
    flóra
    kvartér Západních Karpat
    Mollusca
    paleoekologie
    palynologie
    sedimentace fluviální
    subrecent
Geographical name
    ČR-Morava
    Uherské Hradiště
Keyword
    25-33
    Centru
    Geologický
    Hradiště
    Kvartérně
    Uherské
    Uherského
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012