Record details

Title
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček
Other titles
    Quaternary geology and development of the alluvial plain of the Natural Park "Alluvial plain of the Dyje River" between Břeclav and Lednice
Author
    Havlíček, Pavel, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Pages
    s. 58-59
Year
    2007
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    archeologie
    datování C14
    duna
    geologie regionální
    hlína
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    meandr
    ochrana přírody
    písek
    pleistocén
    půda fosilní
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    štěrk
    záplavová niva
Geographical name
    Břeclav
    Břeclav-Poštorná
    ČR-Morava
    Lednice (Břeclav, Břeclav)
Keyword
    34-23
    Břeclav
    Břeclaví
    Dyje
    Kvartérně-geologický
    Lednicí
    Niva
    Nivy
    Parku
    Přírodním
    údolní
    Vývoj
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012