Record details

Title
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
Statement of responsibility
    Pavel Mrázek
Other titles
    Chemical balance of the metamorphism of Proterozoic pillow laves in Western Bohemia
Author
    Mrázek, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 4
Pages
    s. 219-235
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 tab., 2 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    analýza hornin
    Barrandien
    bazika
    distribuce prvků
    lávy polštářové
    metamorfika
    metamorfismus
    proterozoikum
    textury
Geographical name
    Čechy západní
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Bilance
    Čech
    Látková
    Láv
    Metamorfózy
    Polštářových
    Proterozoických
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012