Record details

Title
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
Statement of responsibility
    Peter Baláž, Klára Tkáčová
Other titles
    Leaching of cinnabarite by means of the alkalic solution of natrium sulphide
Author
    Baláž, Peter
    Tkáčová, Klára
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 7/8
Pages
    s. 136-140
Year
    1991
Notes
    4 tab., 7 diag.
Subject group
    ekologie
    hydrometalurgie
    metalurgie
    rudy Hg
    úprava surovin
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malachov
Keyword
    Cinabaritu
    Dvojsodného
    Lúhovanie
    Roztokom
    Sulfidu
    Zásaditým
Abstract (in czech)
   Na Slovensku se rtuť získává z komplexních i minominerálních cinabaritových rud. Dosud se při zpracování těchto rud užívá energeticky náročná a ekologicky nevýhodná pyrometalurgická metoda. V práci je referováno o laboratorních a poloprovozních zkouškách luhování cinabaritového koncentrátu z ložiska Malachov zásaditým roztokem sulfidu dvojsodného. Průmyslové ověření hydrometalurgického postupu umožní zpracování i tetraedritové suroviny způsobem ekologicky příznivým
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012