Record details

Title
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Other titles
    Labe river - contradiction between ecology and economy?International conference on Labe water protection in Cuxhaven, BRD 1994
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 1
Pages
    s. 4
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    ekologie
    hydrochemie
    konference
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
    říční stok
Geographical name
    ČR-Čechy
    SRN
Keyword
    1994
    Cuxhavenu
    Ekologií
    Ekonomikou
    Konference
    Labe
    Listopadu
    Mezinárodní
    Ochraně
    Rozpor
    SRN
    Vod
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012